Sản phẩm nổi bật

Gương treo tường Emley - COZINO 41%

Gương treo tường Emley - COZINO

801.000đ 1.350.000đ (-41%)

Gương để bàn Emley - COZINO 45%

Gương để bàn Emley - COZINO

1.071.000đ 1.930.000đ (-45%)

Gương treo tường Camber - COZINO 49%

Gương treo tường Camber - COZINO

990.000đ 1.930.000đ (-49%)

Tủ đầu giường Emley 1 ngăn gỗ sồi - Cozino 45%
Kệ đầu giường Camber gỗ sồi - Cozino 43%

Kệ đầu giường Camber gỗ sồi - Cozino

2.061.000đ 3.600.000đ (-43%)

Giường đơn Camber 100% gỗ sồi 1m2 - Cozino 42%

Giường đơn Camber 100% gỗ sồi 1m2 - Cozino

6.660.000đ 11.530.000đ (-42%)

Giường đơn Camber 100% gỗ sồi 1m4 - Cozino 43%

Giường đơn Camber 100% gỗ sồi 1m4 - Cozino

7.020.000đ 12.300.000đ (-43%)

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 1m6 - Cozino 43%

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 1m6 - Cozino

7.461.000đ 13.070.000đ (-43%)

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 1m8 - Cozino 43%

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 1m8 - Cozino

7.821.000đ 13.840.000đ (-43%)

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 2m - Cozino 44%

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 2m - Cozino

8.181.000đ 14.600.000đ (-44%)

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 2m2 - Cozino 45%

Giường đôi Camber 100% gỗ sồi 2m2 - Cozino

8.541.000đ 15.650.000đ (-45%)

Tủ ngăn kéo ngang Camber 6 hộc gỗ sồi - Cozino 32%
Tủ trưng bày Camber gỗ sồi 1m - Cozino 36%

Tủ trưng bày Camber gỗ sồi 1m - Cozino

7.731.000đ 12.140.000đ (-36%)

Tủ kệ sách cao Camber gỗ sồi - Cozino 47%

Tủ kệ sách cao Camber gỗ sồi - Cozino

6.291.000đ 11.840.000đ (-47%)

Tủ kệ sách thấp Camber gỗ sồi - Cozino 50%+

Tủ kệ sách thấp Camber gỗ sồi - Cozino

3.771.000đ 8.140.000đ (-50%+)

Bàn góc Camber gỗ sồi - Cozino 33%

Bàn góc Camber gỗ sồi - Cozino

2.061.000đ 3.080.000đ (-33%)

Bàn sofa Camber gỗ sồi - Cozino 50%+

Bàn sofa Camber gỗ sồi - Cozino

3.231.000đ 7.530.000đ (-50%+)

Bàn trang điểm Camber gỗ sồi - Cozino 38%

Bàn trang điểm Camber gỗ sồi - Cozino

5.391.000đ 8.680.000đ (-38%)

Tủ chén nhỏ Camber gỗ sồi - Cozino 50%

Tủ chén nhỏ Camber gỗ sồi - Cozino

5.391.000đ 10.840.000đ (-50%)

Tủ chén lớn Camber gỗ sồi - Cozino 43%

Tủ chén lớn Camber gỗ sồi - Cozino

7.821.000đ 13.840.000đ (-43%)

Tủ bếp nhỏ Camber gỗ sồi - Cozino 41%

Tủ bếp nhỏ Camber gỗ sồi - Cozino

10.431.000đ 17.650.000đ (-41%)

Tủ bếp lớn Camber gỗ sồi - Cozino 39%

Tủ bếp lớn Camber gỗ sồi - Cozino

14.571.000đ 24.080.000đ (-39%)

Tủ tivi lớn Camber gỗ sồi - Cozino 36%

Tủ tivi lớn Camber gỗ sồi - Cozino

7.335.000đ 11.400.000đ (-36%)

Tủ tivi góc Camber gỗ sồi - Cozino 29%

Tủ tivi góc Camber gỗ sồi - Cozino

5.751.000đ 8.140.000đ (-29%)

Gương để bàn Camber - COZINO 45%

Gương để bàn Camber - COZINO

1.071.000đ 1.930.000đ (-45%)

Giường đơn Emley 100% gỗ sồi 1m2 - Cozino 38%

Giường đơn Emley 100% gỗ sồi 1m2 - Cozino

7.191.000đ 11.530.000đ (-38%)

Giường đơn Emley 100% gỗ sồi 1m4 - Cozino 37%

Giường đơn Emley 100% gỗ sồi 1m4 - Cozino

7.731.000đ 12.300.000đ (-37%)

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 1m6 - Cozino 38%

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 1m6 - Cozino

8.091.000đ 13.070.000đ (-38%)

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 1m8 - Cozino 40%

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 1m8 - Cozino

8.271.000đ 13.840.000đ (-40%)

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 2m - Cozino 32%

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 2m - Cozino

8.631.000đ 12.600.000đ (-32%)

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 2m2 - Cozino 43%

Giường đôi Emley 100% gỗ sồi 2m2 - Cozino

8.991.000đ 15.650.000đ (-43%)

Tủ đầu giường Emley 2 ngăn gỗ sồi - Cozino 40%
Tủ ngăn kéo ngang Emley gỗ sồi (7 ngăn) - Cozino 30%
Tủ trưng bày Emley gỗ sồi 1m - Cozino 20%

Tủ trưng bày Emley gỗ sồi 1m - Cozino

8.091.000đ 10.140.000đ (-20%)

Tủ kệ sách cao Emley gỗ sồi - Cozino 31%

Tủ kệ sách cao Emley gỗ sồi - Cozino

6.291.000đ 9.160.000đ (-31%)

Bàn làm việc Emley 3 ngăn gỗ sồi 1m - Cozino 47%
Bàn Console Emley gỗ sồi 1m - Cozino 24%

Bàn Console Emley gỗ sồi 1m - Cozino

4.671.000đ 6.140.000đ (-24%)

Bàn góc Emley gỗ sồi - Cozino 33%

Bàn góc Emley gỗ sồi - Cozino

2.061.000đ 3.080.000đ (-33%)

Bàn trà Emley gỗ sồi - Cozino 50%+

Bàn trà Emley gỗ sồi - Cozino

3.231.000đ 6.990.000đ (-50%+)

Tủ chén Emley nhỏ gỗ sồi 1m - Cozino 34%

Tủ chén Emley nhỏ gỗ sồi 1m - Cozino

5.391.000đ 8.140.000đ (-34%)

Tủ chén Emley lớn gỗ sồi 1m4 - Cozino 15%

Tủ chén Emley lớn gỗ sồi 1m4 - Cozino

7.821.000đ 9.190.000đ (-15%)

Tủ lưu trữ Emley gỗ sồi - Cozino 27%

Tủ lưu trữ Emley gỗ sồi - Cozino

5.931.000đ 8.070.000đ (-27%)

Tủ bếp nhỏ Emley gỗ sồi 1m - Cozino 30%

Tủ bếp nhỏ Emley gỗ sồi 1m - Cozino

10.431.000đ 14.910.000đ (-30%)

Tủ bếp lớn Emley gỗ sồi 1m4 - Cozino 33%

Tủ bếp lớn Emley gỗ sồi 1m4 - Cozino

14.571.000đ 21.890.000đ (-33%)

Tủ tivi nhỏ Emley gỗ sồi - Cozino 27%

Tủ tivi nhỏ Emley gỗ sồi - Cozino

4.761.000đ 6.530.000đ (-27%)

Tủ tivi góc Emley gỗ sồi - Cozino 33%

Tủ tivi góc Emley gỗ sồi - Cozino

5.751.000đ 8.530.000đ (-33%)

Tủ quần áo một cánh Torino gỗ sồi - Cozino 25%

Có tất cả: 568 sản phẩm

Bàn làm việc Holy 3 ngăn 2 cánh gỗ sồi 1m4 - Cozino

Bàn làm việc Holy 3 ngăn 2 cánh gỗ...

8.590.000đ 10.140.000đ (-15%)

Bàn làm việc Cawood có 2 tủ hông gỗ sồi - Cozino

Bàn làm việc Cawood có 2 tủ hông gỗ...

7.731.000đ 11.840.000đ (-35%)

Bàn làm việc Camber có 2 tủ hông gỗ sồi - Cozino

Bàn làm việc Camber có 2 tủ hông gỗ...

7.731.000đ 11.840.000đ (-35%)

Bàn làm việc Emley 3 ngăn 2 cánh gỗ sồi 1m4 - Cozino

Bàn làm việc Emley 3 ngăn 2 cánh gỗ...

7.731.000đ 12.140.000đ (-36%)

Bàn ăn 8 chỗ Sintra 100% gỗ sồi 2m0- Cozino

Bàn ăn 8 chỗ Sintra 100% gỗ sồi...

6.471.000đ 10.625.000đ (-39%)

Bàn ăn 6 chỗ Sintra 100% gỗ sồi 1m6- Cozino

Bàn ăn 6 chỗ Sintra 100% gỗ sồi...

5.301.000đ 8.140.000đ (-35%)

Bàn ăn 6 chỗ Sintra 100% gỗ sồi 1m4 - Cozino

Bàn ăn 6 chỗ Sintra 100% gỗ sồi 1m4...

4.860.000đ 8.140.000đ (-40%)

Bàn ăn 8 chỗ Sintra gỗ sồi 1m8- Cozino

Bàn ăn 8 chỗ Sintra gỗ sồi 1m8-...

6.111.000đ 10.250.000đ (-40%)

Bàn sofa Lantana gỗ tự nhiên- Cozino

Bàn sofa Lantana gỗ tự nhiên-...

3.231.000đ 5.530.000đ (-42%)

Tủ kệ tivi nhỏ Canna gỗ tự nhiên- Cozino

Tủ kệ tivi nhỏ Canna gỗ tự nhiên-...

4.950.000đ 8.470.000đ (-42%)

Ghế lưới CZN501 có tay màu đỏ - COZINO

Ghế lưới CZN501 có tay màu đỏ -...

790.000đ 1.220.000đ (-35%)

Ghế lưới CZN501A không tay màu xanh - COZINO

Ghế lưới CZN501A không tay màu xanh...

750.000đ 1.160.000đ (-35%)

Ghế lưới CZN503 chân thép mạ màu xanh - COZINO

Ghế lưới CZN503 chân thép mạ màu...

990.000đ 1.530.000đ (-35%)

Ghế CZN-Eames màu đen chân gỗ - COZINO

Ghế CZN-Eames màu đen chân gỗ -...

470.000đ 820.000đ (-43%)

Ghế CZN-Eames màu xám chân gỗ - COZINO

Ghế CZN-Eames màu xám chân gỗ -...

477.000đ 820.000đ (-42%)

Ghế CZN-Eames màu đỏ chân gỗ - COZINO

Ghế CZN-Eames màu đỏ chân gỗ -...

477.000đ 820.000đ (-42%)

Ghế CZN-Eames màu vàng chân gỗ - COZINO

Ghế CZN-Eames màu vàng chân gỗ -...

477.000đ 820.000đ (-42%)

Bàn CZN-Eames tròn màu đen chân gỗ D60cm - COZINO

Bàn CZN-Eames tròn màu đen chân gỗ...

1.305.000đ 2.240.000đ (-42%)

Bộ chăn ga gối Cotton 100% CZN 04 - Star- COZINO

Bộ chăn ga gối Cotton 100% CZN 04 -...

1.161.000đ 1.990.000đ (-42%)

Bộ chăn ga gối lụa gỗ tencel cao cấp CZN 15 - COZINO

Bộ chăn ga gối lụa gỗ tencel cao...

2.691.000đ 4.600.000đ (-42%)

Bộ bàn làm việc CZN-Hidu gỗ cao su veneer óc chó chân đen và ghế eames trắng  - COZINO

Bộ bàn làm việc CZN-Hidu gỗ cao su...

2.700.000đ 4.620.000đ (-42%)

Bộ bàn làm việc CZN-Hidu gỗ cao su veneer óc chó chân đen và ghế eames đen - COZINO

Bộ bàn làm việc CZN-Hidu gỗ cao su...

2.700.000đ 4.620.000đ (-42%)

Nội thất Cozino

Theo thống kê từ Cục xúc tiến TM, hiện nay Việt Nam xếp thứ 5 thế giới sau Trung Quốc, Đức, Ý và Ba Lan về xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ và EU đạt 6,7 tỷ USD. Tuy là nước xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu thế giới nhưng người Việt Nam hầu hết đều không được sử dụng đồ gỗ với chất lượng như hàng xuất khẩu mà chủ yếu là từ các xưởng thủ công nhỏ lẻ chất lượng thấp và giá thành cao không kém gì hàng xuất khẩu. Chính vì vậy COZINO ra đời với sứ mệnh đưa sản phẩm đồ gỗ được sản xuất với chất lượng tương đương hàng xuất khẩu tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Với sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam, COZINO đưa sản phẩm trực tiếp tới khách hàng không qua các khâu trung gian và showroom để từ đó giảm giá thành cho khách hàng. Bên cạnh đó, Cozino với những con người muốn giữ gìn và phát triển những tinh hoa truyền thống dân tộc nên đã ra đời với mong muốn đưa những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến rộng rãi hơn với người tiêu dùng trong nước và trên thế giới. Bằng tất cả nhiệt huyết chúng tôi đưa đến các bạn những sản phẩm trang trí và gia dụng vừa mang tính ứng dụng cao mà vẫn rất tinh tế.

Bàn trà Tủ - Kệ tivi Tủ giày - Kệ giày Nội thất phòng khách khác Bộ bàn ăn phòng bếp Tủ - Tủ rượu - Kệ chén Gương phòng tắm Giường Drap Bàn trang điểm Nội thất phòng ngủ khác Bàn văn phòng Ghế văn phòng Tủ - Kệ văn phòng Sofa Kệ trang trí phòng khách Nội thất phòng bếp khác - 1 Tủ áo Tủ đầu giường Bàn - Ghế phòng bếp

Back to Top

Địa chỉ giao hàng

x