Lập trình Swift

Hà Nội

Thời gian
25/11/2016 - 31/12/2016
Lập trình Swift

3.600.000 đ

Tướng & Tâm Người QUẢN LÝ

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
28/12/2016 - 31/07/2017
NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
28/12/2016 - 30/06/2017
Bài test Online Xác định Khả Năng Vượt Khó Thành Công

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
29/12/2016 - 31/12/2017
Bài test Xác định Tính cách, Xác định Nghề

TP Hồ Chí Minh

Bài test Online Đánh Giá Năng Lực

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
26/12/2016 - 31/05/2017