x some description
Hotline: 0936.617.480
 
 

Giới thiệu về nhà cung cấp

Công ty KYMDAN là Doanh nghiệp tư nhân (ngoài quốc doanh), cổ phần hóa năm 1999 theo hình thức công ty gia đình. Công ty KYMDAN không thuộc loại công ty cổ phần đại chúng (dưới 100 cổ đông theo pháp luật Việt Nam), không niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán cũng không tham gia bất kỳ hình thức giao dịch nào trên sàn OTC.

Phản hồi về nhà cung cấp

Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về sản phẩm/ dịch vụ từ nhà cung cấp này nhưng không nhận được bất kỳ trợ giúp hay phản hồi nào, Quý khách có thể gửi trực tiếp thông tin cho Shop VnExpress tại đây.

Danh mục sản phẩm

Có tất cả 17 sản phẩm

3.029.000 đ

giá thực tế 3.188.000 đ

5%

3.716.000 đ

giá thực tế 3.912.000 đ

5%

1.550.000 đ

giá thực tế 1.632.000 đ

5%

4.897.000 đ

giá thực tế 5.155.000 đ

5%

2.164.000 đ

giá thực tế 2.278.000 đ

5%

2.164.000 đ

giá thực tế 2.278.000 đ

5%

1.594.000 đ

giá thực tế 1.678.000 đ

5%

1.354.000 đ

giá thực tế 1.425.000 đ

5%

3.289.000 đ

giá thực tế 3.462.000 đ

5%

2.083.000 đ

giá thực tế 2.193.000 đ

5%

4.272.000 đ

giá thực tế 4.497.000 đ

5%

1.379.000 đ

giá thực tế 1.452.000 đ

5%

1.223.000 đ

giá thực tế 1.287.000 đ

5%

1.093.000 đ

giá thực tế 1.150.000 đ

5%

1.320.000 đ

giá thực tế 1.389.000 đ

5%

1.580.000 đ

giá thực tế 1.663.000 đ

5%

1.015.000 đ

giá thực tế 1.068.000 đ

5%