Hotline: 0936.617.480
 
 

loại sản phẩm

thương hiệu

sku

xuất xứ

kích thước

trọng lượng

chất liệu

màu sắc

Ghế giám đốc F004

1.829.000 đ

giá thực tế 2.126.000 đ

14%
Ghế giám đốc F002

1.627.000 đ

giá thực tế 1.985.000 đ

18%
Ghế giám đốc F001

1.968.000 đ

giá thực tế 2.460.000 đ

20%
Ghế trưởng phòng F016

1.410.000 đ

giá thực tế 1.679.000 đ

16%
Ghế giám đốc F013

1.751.000 đ

giá thực tế 2.189.000 đ

20%
Ghế giám đốc F009

1.999.000 đ

giá thực tế 2.325.000 đ

14%
Ghế giám đốc F008

1.178.000 đ

giá thực tế 1.402.000 đ

16%
Ghế nhân viên F028

1.457.000 đ

giá thực tế 1.734.000 đ

16%
Ghế trưởng phòng F026

1.767.000 đ

giá thực tế 2.208.000 đ

20%
Ghế trưởng phòng F025

1.038.000 đ

giá thực tế 1.207.000 đ

14%
Ghế trưởng phòng F022

1.100.000 đ

giá thực tế 1.375.000 đ

20%
Ghế trưởng phòng F017

1.891.000 đ

giá thực tế 2.198.000 đ

14%
Ghế nhân viên F031

1.317.000 đ

giá thực tế 1.606.000 đ

18%
Ghế nhân viên F033

961.000 đ

giá thực tế 1.117.000 đ

14%
Ghế nhân viên F035

899.000 đ

giá thực tế 1.096.000 đ

18%
Ghế nhân viên F036

759.000 đ

giá thực tế 904.000 đ

16%
Ghế nhân viên F037

1.162.000 đ

giá thực tế 1.351.000 đ

14%
Ghế nhân viên F041

697.000 đ

giá thực tế 811.000 đ

14%
Ghế nhân viên F043

744.000 đ

giá thực tế 907.000 đ

18%
Ghế nhân viên F047

534.000 đ

giá thực tế 636.000 đ

16%
Ghế nhân viên F049C

534.000 đ

giá thực tế 668.000 đ

20%
Ghế nhân viên F050

620.000 đ

giá thực tế 756.000 đ

18%
Ghế nhân viên F052

683.000 đ

giá thực tế 793.000 đ

14%
Ghế quầy F055

992.000 đ

giá thực tế 1.180.000 đ

16%
1 2 3 4