thương hiệu

sku

xuất xứ

kích thước

trọng lượng

chất liệu

màu sắc

Ghế phòng Internet F174

1.710.000 đ

giá thực tế 1.982.000 đ

14%
Ghế phòng Internet F175

3.100.000 đ

giá thực tế 3.875.000 đ

20%
Ghế giám đốc F185

2.810.000 đ

giá thực tế 3.339.000 đ

16%
Ghế giám đốc F186

2.836.000 đ

giá thực tế 3.298.000 đ

14%
Ghế giám đốc F187

2.867.000 đ

giá thực tế 3.584.000 đ

20%
Ghế giám đốc F188

2.930.000 đ

giá thực tế 3.572.000 đ

18%
Ghế giám đốc F189

2.930.000 đ

giá thực tế 3.487.000 đ

16%
Ghế trưởng phòng F152

1.922.000 đ

giá thực tế 2.343.000 đ

18%
Ghế quỳ F160

1.519.000 đ

giá thực tế 1.852.000 đ

18%
Ghế quỳ F161

1.286.000 đ

giá thực tế 1.531.000 đ

16%
Ghế quỳ F165

1.472.000 đ

giá thực tế 1.752.000 đ

16%
Ghế quỳ F164

1.550.000 đ

giá thực tế 1.890.000 đ

18%
Ghế quỳ F163

1.286.000 đ

giá thực tế 1.608.000 đ

20%
Ghế quỳ F162

1.286.000 đ

giá thực tế 1.495.000 đ

14%
Ghế quỳ F168

2.945.000 đ

giá thực tế 3.591.000 đ

18%
Ghế giám đốc F173

2.015.000 đ

giá thực tế 2.398.000 đ

16%
Ghế quỳ F167

1.333.000 đ

giá thực tế 1.666.000 đ

20%
Ghế quỳ F166

1.565.000 đ

giá thực tế 1.820.000 đ

14%
Ghế trưởng phòng F153

1.906.000 đ

giá thực tế 2.269.000 đ

16%
Ghế trưởng phòng F154

1.555.000 đ

giá thực tế 1.802.000 đ

14%
Ghế trưởng phòng F156

1.596.000 đ

giá thực tế 1.946.000 đ

18%
Ghế trưởng phòng F157

1.612.000 đ

giá thực tế 1.919.000 đ

16%
Ghế trưởng phòng F158

1.627.000 đ

giá thực tế 1.892.000 đ

14%
Ghế trưởng phòng F159

1.379.000 đ

giá thực tế 1.724.000 đ

20%
1 2 3 4