loại sản phẩm

xuất xứ

thương hiệu

chất liệu

màu sắc

Sofa BL006

14.400.000 đ

giá thực tế 18.000.000 đ

20%
Sofa BL003

9.900.000 đ

giá thực tế 15.000.000 đ

34%
Sofa BL008

15.750.000 đ

giá thực tế 19.500.000 đ

19%
Bàn trà BL209

3.600.000 đ

giá thực tế 4.600.000 đ

22%
Bàn trà BL219

3.950.000 đ

giá thực tế 5.000.000 đ

21%
Bàn trà BL201

9.400.000 đ

giá thực tế 10.000.000 đ

6%
Bàn trà BL223

5.900.000 đ

giá thực tế 7.000.000 đ

16%
Bàn trà BL222

3.100.000 đ

giá thực tế 3.400.000 đ

9%
Kệ tivi BL403 (Nâu sale)

4.200.000 đ

giá thực tế 4.500.000 đ

7%
Kệ tivi BL404

2.700.000 đ

giá thực tế 2.800.000 đ

4%
Sofa BL004

9.450.000 đ

giá thực tế 12.850.000 đ

26%
Kệ tivi BL405

1.900.000 đ

giá thực tế 2.500.000 đ

24%