Hotline: 0936.617.480
 
 

loại sản phẩm

chất liệu

màu sắc

xuất xứ

thương hiệu

Bộ bàn ăn BL501-2

9.360.000 đ

giá thực tế 14.990.000 đ

38%
Bộ bàn ăn HB016

8.000.000 đ

giá thực tế 9.000.000 đ

11%
Bàn ăn FBA001

5.670.000 đ

giá thực tế 8.500.000 đ

33%
Bộ bàn ăn 4 ghế HB020

7.830.000 đ

giá thực tế 9.000.000 đ

13%
Bộ bàn ăn BL504-2

9.180.000 đ

giá thực tế 15.200.000 đ

40%
Bộ bàn 4 ghế HB014

9.000.000 đ

giá thực tế 10.500.000 đ

14%
Bàn ăn Fine FBA026

5.710.000 đ

giá thực tế 6.500.000 đ

12%
Bàn ăn Fine FBA018

6.111.000 đ

giá thực tế 8.500.000 đ

28%
Bàn ăn Fine FBA013

3.613.000 đ

giá thực tế 5.500.000 đ

34%
Bàn ăn Fine FBA015

5.535.000 đ

giá thực tế 7.500.000 đ

26%
Bàn ăn Fine FBA016

5.535.000 đ

giá thực tế 7.500.000 đ

26%
Bàn ăn Fine FBA017

6.237.000 đ

giá thực tế 9.000.000 đ

31%
Bàn ăn Fine FBA025

8.534.000 đ

giá thực tế 10.000.000 đ

15%
Bàn ăn Fine FBA020

6.426.000 đ

giá thực tế 8.500.000 đ

24%
Bàn ăn Fine FBA021

4.860.000 đ

giá thực tế 6.500.000 đ

25%
Bàn ăn Fine FBA022

4.050.000 đ

giá thực tế 5.500.000 đ

26%
1 2