Máy khoan: 160 sản phẩm

Máy khoan ống VAC 450mm - 5380W - OND-945-3

Máy khoan ống VAC 450mm - 5380W - OND-945-3

27.000.000đ 27.500.000đ (-2%)
Máy khoan ống VAC 300mm - 4650W - OND-930-2E

Máy khoan ống VAC 300mm - 4650W - OND-930-2E

17.500.000đ 18.000.000đ (-3%)
Máy khoan ống VAC 205mm - 4000W - OND-920

Máy khoan ống VAC 205mm - 4000W - OND-920

11.000.000đ 11.500.000đ (-4%)
Máy khoan ống VAC 160mm - 2300W - OND-916

Máy khoan ống VAC 160mm - 2300W - OND-916

7.890.000đ 8.500.000đ (-7%)
Máy khoan từ VAC 60mm 1680W - OB-6000E

Máy khoan từ VAC 60mm 1680W - OB-6000E

13.900.000đ 14.500.000đ (-4%)
Máy đục bê tông VAC 17mm - VA4203

Máy đục bê tông VAC 17mm - VA4203

2.320.000đ 2.400.000đ (-3%)
Máy khoan pin động lực stanley - SCH20C2K

Máy khoan pin động lực stanley - SCH20C2K

2.890.000đ 3.100.000đ (-7%)
Máy khoan sắt Keyang D-16

Máy khoan sắt Keyang D-16

4.580.000đ 4.700.000đ (-3%)
Máy khoan sắt Keyang D-23

Máy khoan sắt Keyang D-23

4.910.000đ 5.200.000đ (-6%)
Back to Top

Địa chỉ giao hàng

x