Máy hàn: 19 sản phẩm

Máy hàn điện tử mini - VAC1104

Máy hàn điện tử mini - VAC1104

1.580.000đ 1.700.000đ (-7%)
Máy hàn nhựa ppc welding 700w

Máy hàn nhựa ppc welding 700w

8.165.000đ 9.798.000đ (-17%)
May hàn nhựa pe welding 700w

May hàn nhựa pe welding 700w

8.740.000đ 10.488.000đ (-17%)
Máy hàn nhựa ppc welding 500w

Máy hàn nhựa ppc welding 500w

5.807.500đ 6.969.000đ (-17%)
Máy hàn điện tử VAC Mosfet - MMA-250A-L3

Máy hàn điện tử VAC Mosfet - MMA-250A-L3

3.740.000đ 3.900.000đ (-4%)
Máy hàn điện tử VAC IGBT - MMA-200A-L2

Máy hàn điện tử VAC IGBT - MMA-200A-L2

2.705.000đ 2.800.000đ (-3%)
Máy hàn điện tử VAC IGBT - MMA-200A-L1

Máy hàn điện tử VAC IGBT - MMA-200A-L1

1.715.000đ 1.800.000đ (-5%)
Máy hàn Mosfet - 200A - MMA-200A-X2 (cam)

Máy hàn Mosfet - 200A - MMA-200A-X2 (cam)

2.705.000đ 2.950.000đ (-8%)
Máy hàn điện tử IGBT - 200A - MMA-200A-X1

Máy hàn điện tử IGBT - 200A - MMA-200A-X1

2.160.000đ 2.300.000đ (-6%)
Máy hàn điện tử Kachi MK 120A

Máy hàn điện tử Kachi MK 120A

1.490.000đ 2.100.000đ (-29%)
Máy hàn Inverter ZX7 - 200

Máy hàn Inverter ZX7 - 200

1.590.000đ 2.100.000đ (-24%)
Máy hàn sửa xe Inverter ZX7 - 200

Máy hàn sửa xe Inverter ZX7 - 200

1.690.000đ 2.190.000đ (-23%)
Máy hàn điện tử Legi LG-200

Máy hàn điện tử Legi LG-200

2.750.000đ 2.990.000đ (-8%)
Máy hàn điện tử Legi LG-180

Máy hàn điện tử Legi LG-180

2.419.000đ 2.600.000đ (-7%)
Máy hàn điện tử Legi LG-250DB

Máy hàn điện tử Legi LG-250DB

3.720.000đ 3.990.000đ (-7%)
Back to Top

Địa chỉ giao hàng

x