Lập trình Swift

Hà Nội

Thời gian
25/11/2016 - 31/12/2016
Lập trình Swift

3.600.000 đ

Tướng & Tâm Người QUẢN LÝ

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
28/12/2016 - 31/07/2017
NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
28/12/2016 - 30/06/2017
Thiết kế hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình 3D [Hà Nội & Hồ Chí Minh]

TP Hồ Chí Minh

Phát triển trọn bộ 10 ứng dụng Android 6 [HN & HCM]

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
10/10/2016 - 30/04/2017
Phát triển game 2D với Unity 5 [HN & HCM]

TP Hồ Chí Minh

Thời gian
11/10/2016 - 31/12/2016
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG iOS 9 VỚI SWIFT 2 VÀ XCODE 7 [HN &HCM]

Hà Nội

Thời gian
25/11/2016 - 31/12/2016
Lập trình Java

Hà Nội

Thời gian
25/11/2016 - 31/12/2016
Lập trình Java

3.600.000 đ