Bài test Online Xác định Khả Năng Vượt Khó Thành Công

Tổ chức bởi: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân bằng

Giới thiệu

Khi bạn làm trắc nghiệm Khả Năng Vượt Khó, bạn sẽ biết được mức độ vượt khó của mình ở mức mấy?

Và kết quả bạn nhận được là: 

 

Đơn vị tổ chức

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân bằng

Công ty Tư vấn & Đào tạo Cân Bằng - Balance được thành lập vào năm 2012, có sứ mệnh: Phát triển con người, Phát triển doanh nghiệp, Phát triển đất nước. Với sứ mệnh này, Balance chuyên về tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn hướng nghiệp, cụ thể gồm có các sản phẩm, dịch vụ như sau: 1. Tư vấn quản trị doanh nghiệp: triển khai chiến lược theo Balanced Scorecard, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiện đại… 2. Tư vấn hướng nghiệp - Bạn Là Triệu Phú: Là công cụ Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN của Việt Nam với tên gọi BẠN LÀ TRIỆU PHÚ, công cụ này gồm có các công cụ con/bước liên kết với nhau giúp làm việc hiệu quả: 2.1 Xác định tính cách, xác định nghề (phần mềm online và sách) 2.2 Xác định sở thích (sách độc đáo, giữ 2 kỷ lục guinness Việt Nam) 2.3 Xác định năng lực (phần mềm onnline) 2.4 Xác định tình trạng thị trường lao động (phần mềm onnline) 2.5 Học làm hiệu quả (phần mềm onnline) 2.6 Xác định mức độ khả năng vượt khó thành công 2.7 Tuyển dụng hiệu quả (tuyển dụng online theo kết quả đánh giá năng lực)

Email: tam.nv@balance.com.vn / tuyen.dtn@balance.com.vn
Hotline: 08. 3925 6011 - 08. 3925 7290