Bài test Online Đánh Giá Năng Lực

Tổ chức bởi: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân bằng

Giới thiệu

Phát hành bởi công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo CÂN BẰNG

Bài kiểm tra có từ 45 đến hơn 100 câu hỏi.

Bạn sẽ cần khoảng thời gian từ 60 - 130 phút để làm bài. Thời gian dài hay ngắn là tuỳ vào độ phức tạp của từng chức vụ, công việc cụ thể. 

Đơn vị tổ chức

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân bằng

Công ty Tư vấn & Đào tạo Cân Bằng - Balance được thành lập vào năm 2012, có sứ mệnh: Phát triển con người, Phát triển doanh nghiệp, Phát triển đất nước. Với sứ mệnh này, Balance chuyên về tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn hướng nghiệp, cụ thể gồm có các sản phẩm, dịch vụ như sau: 1. Tư vấn quản trị doanh nghiệp: triển khai chiến lược theo Balanced Scorecard, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiện đại… 2. Tư vấn hướng nghiệp - Bạn Là Triệu Phú: Là công cụ Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN của Việt Nam với tên gọi BẠN LÀ TRIỆU PHÚ, công cụ này gồm có các công cụ con/bước liên kết với nhau giúp làm việc hiệu quả: 2.1 Xác định tính cách, xác định nghề (phần mềm online và sách) 2.2 Xác định sở thích (sách độc đáo, giữ 2 kỷ lục guinness Việt Nam) 2.3 Xác định năng lực (phần mềm onnline) 2.4 Xác định tình trạng thị trường lao động (phần mềm onnline) 2.5 Học làm hiệu quả (phần mềm onnline) 2.6 Xác định mức độ khả năng vượt khó thành công 2.7 Tuyển dụng hiệu quả (tuyển dụng online theo kết quả đánh giá năng lực)

Email: tam.nv@balance.com.vn / tuyen.dtn@balance.com.vn
Hotline: 08. 3925 6011 - 08. 3925 7290