Hotline: 0936.617.480
 
 
Máy tính dành cho học sinh Casio FX-500MS - Tem bạc chính hãng Bitex

259.000 đ

giá thực tế 279.000 đ

7%
Gáy lò xo nhựa TEXET SP10

129.000 đ

giá thực tế 150.000 đ

14%
Gáy lò xo nhựa TEXET SP14

169.000 đ

giá thực tế 220.000 đ

23%
Gáy lò xo nhựa TEXET SP06

99.000 đ

giá thực tế 120.000 đ

18%
Máy tính số TEXET TC-1211

179.000 đ

giá thực tế 190.000 đ

6%
Gáy lò xo nhựa TEXET SP20

279.000 đ

giá thực tế 300.000 đ

7%
Gáy lò xo nhựa TEXET SP32

269.000 đ

giá thực tế 330.000 đ

18%
Máy tính khoa học TEXET SC-2401

129.000 đ

giá thực tế 219.000 đ

41%
Máy tính số TEXET DC-1205

189.000 đ

giá thực tế 280.000 đ

33%
Hộp 100 tờ ép nhựa TEXET LMA3BOX125

499.000 đ

giá thực tế 660.000 đ

24%
Túi 25 tờ ép nhựa TEXET LMA4BAG75

89.000 đ

giá thực tế 100.000 đ

11%
Hộp 100 tờ ép nhựa TEXET LMA3BOX75

339.000 đ

giá thực tế 370.000 đ

8%
Hộp 100 tờ ép nhựa TEXET LMA4BOX75

139.800 đ

giá thực tế 200.000 đ

30%
Máy tính bỏ túi TEXET PC-1201

99.000 đ

giá thực tế 120.000 đ

18%
Máy tính số TEXET DC-1203

139.000 đ

giá thực tế 169.000 đ

18%