x some description
Hotline: 0936.617.480
 
 

thương hiệu

bộ vi xử lý

bộ nhớ đồ họa

dung lượng ổ cứng

cổng kết nối

hệ điều hành

bộ nhớ hệ thống

màu sắc

nhà cung cấp

15.356.000 đ

giá thực tế 15.690.000 đ

2%

11.935.000 đ

giá thực tế 12.400.000 đ

4%

9.550.000 đ

giá thực tế 10.000.000 đ

5%

6.768.000 đ

giá thực tế 7.200.000 đ

6%

9.188.000 đ

giá thực tế 10.000.000 đ

8%

10.078.000 đ

giá thực tế 12.000.000 đ

16%

7.350.000 đ

giá thực tế 8.000.000 đ

8%

8.745.000 đ

giá thực tế 9.090.000 đ

4%

6.837.000 đ

giá thực tế 6.900.000 đ

1%

7.367.000 đ

giá thực tế 7.467.000 đ

1%
1 2