Hotline: 0936.617.480
 
 

thương hiệu

bộ vi xử lý

kích thước màn hình

bộ nhớ đồ họa

dung lượng ổ cứng

cổng kết nối

hệ điều hành

bộ nhớ hệ thống

màu sắc

9.188.000 đ

giá thực tế 10.000.000 đ

8%

10.078.000 đ

giá thực tế 12.000.000 đ

16%

7.350.000 đ

giá thực tế 8.000.000 đ

8%

8.745.000 đ

giá thực tế 9.090.000 đ

4%

6.837.000 đ

giá thực tế 6.900.000 đ

1%

7.367.000 đ

giá thực tế 7.467.000 đ

1%

10.759.000 đ

giá thực tế 10.900.000 đ

1%

8.427.000 đ

giá thực tế 8.890.000 đ

5%

10.918.000 đ

giá thực tế 12.000.000 đ

9%

7.261.000 đ

giá thực tế 7.400.000 đ

2%

8.533.000 đ

giá thực tế 8.800.000 đ

3%
1 2