23/04/2018 18:33:29
x some description
Hotline: 1900.633.376
 
 

thương hiệu

hệ điều hành

ram

rom

màu sắc

nhà cung cấp