25/05/2018 18:22:56
x some description
Hotline: 1900.633.376
 
 

thương hiệu

bộ vi xử lý

kích thước màn hình

xử lý đồ họa

bộ nhớ đồ họa

dung lượng ổ cứng

hệ điều hành

ram

màu sắc

nhà cung cấp

27.840.000 đ

giá thực tế 28.990.000 đ

4%

5.899.000 đ

giá thực tế 6.199.000 đ

5%

67.990.000 đ

giá thực tế 69.890.000 đ

3%

11.520.000 đ

giá thực tế 11.990.000 đ

4%

25.920.000 đ

giá thực tế 26.990.000 đ

4%

33.600.000 đ

giá thực tế 34.990.000 đ

4%

24.870.000 đ

giá thực tế 25.900.000 đ

4%

25.920.000 đ

giá thực tế 26.990.000 đ

4%

9.210.000 đ

giá thực tế 9.590.000 đ

4%

9.210.000 đ

giá thực tế 9.590.000 đ

4%

12.000.000 đ

giá thực tế 12.500.000 đ

4%

13.630.000 đ

giá thực tế 14.190.000 đ

4%

18.040.000 đ

giá thực tế 18.790.000 đ

4%

14.590.000 đ

giá thực tế 15.190.000 đ

4%

11.230.000 đ

giá thực tế 11.690.000 đ

4%

13.920.000 đ

giá thực tế 14.490.000 đ

4%

18.040.000 đ

giá thực tế 18.790.000 đ

4%

9.710.000 đ

giá thực tế 9.990.000 đ

3%

10.490.000 đ

giá thực tế 10.790.000 đ

3%
1 2 3 4 5