Hotline: 0936.617.480
 
 

thương hiệu

bộ vi xử lý

kích thước màn hình

xử lý đồ họa

bộ nhớ đồ họa

dung lượng ổ cứng

hệ điều hành

ram

màu sắc

23.990.000 đ

giá thực tế 24.000.000 đ

20.990.000 đ

giá thực tế 21.000.000 đ

15.890.000 đ

giá thực tế 15.900.000 đ

10.890.000 đ

giá thực tế 10.900.000 đ

16.190.000 đ

giá thực tế 16.200.000 đ

10.890.000 đ

giá thực tế 10.900.000 đ

8.505.000 đ

giá thực tế 9.000.000 đ

6%

22.350.000 đ

giá thực tế 24.000.000 đ

7%

15.750.000 đ

giá thực tế 16.500.000 đ

5%

13.965.000 đ

giá thực tế 15.500.000 đ

10%

10.185.000 đ

giá thực tế 12.000.000 đ

15%

5.355.000 đ

giá thực tế 6.000.000 đ

11%

9.503.000 đ

giá thực tế 11.000.000 đ

14%

12.790.000 đ

giá thực tế 12.990.000 đ

2%

9.293.000 đ

giá thực tế 11.000.000 đ

16%

20.055.000 đ

giá thực tế 22.000.000 đ

9%

19.950.000 đ

giá thực tế 24.000.000 đ

17%

46.935.000 đ

giá thực tế 48.000.000 đ

2%

21.210.000 đ

giá thực tế 23.000.000 đ

8%

16.800.000 đ

giá thực tế 19.000.000 đ

12%

19.950.000 đ

giá thực tế 23.000.000 đ

13%

15.750.000 đ

giá thực tế 16.500.000 đ

5%

12.967.000 đ

giá thực tế 15.000.000 đ

14%
1 2 3 4 5